Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym zadaniem placówki jest nauka, rozwijanie i podtrzymywanie u uczestników umiejętności niezbędnych do ich samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym oraz działanie na rzecz integracji społecznej.

ŚDS zapewnia wsparcie dla osób:

Placówka świadczy usługi obejmujące m.in.:

 

Wersja XML