Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie

Pracą Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie kieruje kierownik mgr Ewa Koszela, który odpowiada za całokształt działalności ŚDS.

Do zadań kierownika należy w szczególności:

Kierownika podczas nieobecności zastępuje pracownik, któremu kierownik powierzył obowiązki związane z jego zastępowaniem.

 

Wieloosobowe stanowisko ds. finansowo-administracyjnych

Do zadań należy w szczególności:

Pracownicy:

Główny księgowy - Renata Wilczyńska

Pomoc administracyjna - Monika Matuszek

 

Zespół wspierająco-aktywizujący

Do zadań należy w szczególności:

Pracownicy:

Starszy terapeuta - mgr Beata Chmielowska

Starszy terapeuta - mgr Dorota Federkiewicz

Starszy terapeuta - mgr Gabriel Hojeński

Starszy terapeuta - mgr Anna Wilczyńska

Terapeuta - mgr Marta Chajdukiewicz

Psycholog - mgr Agnieszka Marciniak

Starszy technik fizjoterapii - Violetta Gąska

Opiekun - Danuta Żmuda

 

 

 

Wersja XML