Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie

Część nieruchomości gruntowej w udziale wynoszącym 27/100 - położonej w Namysłowie przy ul. Kolejowej 1, obejmującej działkę nr 891/11 (k.m. 9), o obszarze całkowitym 0,5090 ha, zabudowanej budynkiem murowanym, dwukontygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o powierzchni ogólnej 1.477,12 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Kw nr 28731. Wartość początkowa nieruchomości otrzymanej w trwały zarząd: 547.906,00 zł.

Wartość początkowa środków trwałych: 103.828,03 zł

Wartość początkowa pozostałych środków trwałych: 181.705,11 zł

Wersja XML