Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcje w Żłobku w Namysłowie

Do zadań Dyrektora Żłobka należy w szczególności: 

  1. reprezentowanie Żłobka; 
  2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Żłobka;
  3. kierowanie bieżącą działalnością Żłobka.

Dyrektora Żłobka podczas jego nieobecności zastępuje pracownik Żłobka, któremu Dyrektor Żłobka powierzył obowiązki związane z jego zastępowaniem.

 

 

Wersja XML