Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne Przedszkola Nr 1 w Namysłowie

Przedszkole Nr 1 w Namysłowie

Nazwa: Przedszkole Nr 1 w Namysłowie
Adres: ul. Partyzantów 2, 46-100 Namysłów
tel. 77 4100240
e-mail: p1namyslow@wp.pl 

Rok budowy : 1969

Kubatura : 2 004 m3

Powierzchnia : 437,20 m2

Nr działki : 1058/3 ,1057/5, 1056/3

Struktura podmiotu: jednostka nie posiadająca osobowości prawnej

NIP   752 12 80 827

REGON  160232203

Dyrektor: mgr Alicja Kwaśnicka
Z-ca dyrektora: mgr Małgorzata Woźniak

Główny księgowy : Kierownik Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

Liczba miejsc: 200

Liczba oddziałów: 10

Organ prowadzący: Gmina Namysłów

Organ nadzorujący: Opolski Kurator Oświaty

Liczba nauczycieli: 20

Liczba pracowników administracji i obsługi:  19

Zajęcia dodatkowe przeznaczone dla dzieci:

Czas pracy:

 

Wersja XML