Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Przedszkola Nr 1 w Namysłowie

Sprawozdania finansowe 2020:
PDFZestawienie zmian w funduszu 2020.pdf
PDFZałacznik do informacji za 2020.pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2020.pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2020.pdf
PDFBilans za 2020.pdf

Majątek Przedszkola

Nieruchomość zabudowaną położoną w Namysłowie przy ulicy Partyzantów 2 , oznaczona jako działki nr 1058/3 obszaru 0,1837 ha, nr 1057/5 obszaru 0,1403 ha i nr 1056/3 obszaru 0,0042 ha, z karty mapy nr 8 obrębu Namysłowa. 

Na działce  nr  1058/3 znajduje się budynek  dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, kryty papą, o powierzchni 437,20 m2
 i o kubaturze 2,004 m3.

Na działce nr 1056/3 znajduje się wiata, a działka nr 1057/5 stanowi drogę dojazdową i plac zabaw.

Budynek Przedszkola nr 1 w Namysłowie-  wartość początkowa  1 686 799, 47 zł.                                                    
                                                                               
Ewidencja środków trwałych – 011 - 15 431,07 zł.                                                                                                    
Ewidencja ilościowo- wartościowa 013 -  69 191,37 zł.                                                                                
Ewidencja ilościowa (nisko wartościowa) - 20 594,91zł

Wersja XML