Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Przedszkola Nr 1 w Namysłowie

Kontrole Przedszkola nr 1 w Namysłowie

Lp.

Imię i nazwisko kontrolującego

Stanowisko służbowe

Data Kontroli

Temat kontroli

 1.  

Agata Korodaj

Inspektor ds. kontroli zarządczej

4-6.11.2013r.

Kontrola sprawdzająca

 1.  

Aleksandra DubińskaIrena Szewczyk

st. Aststent

st. aststent

14.01.2014r.

Kontrola sanitarna

 1.  

Lech Wspaniały

Inspektor kontroli

16.05.2016r.

ZUS

 1.  

Irena Szewczyk

st. asystent

04.11.2014r.

Kontrola sanitarna

 1.  

Agata Ćwiek

Pracownik socjalny

05.12.2014r.

OPS

 1.  

Aleksandra Dubińska

Irena Szewczyk

st.asystent

st.asystent

27.01.2015r.

Kontrola sanitarna

 1.  

Ryszard Tomczyk

p.o.Kierownik oddz. terenowego

22.09.2015r.

Kontrola stosowania środków roślin

 1.  

Ewa Szymczak

Tomasz Słodziński

st.wizytator WNP

st.wizytator WNP

Kuratorium w Opolu

29-30.10.2015r.

2-6.11.2015r.

 

Ewaluacja zewnętrzna-całościowa

 1.  

Ewa Szymczak

Tomasz Słodziński

st.wizytator WNP

st.wizytator WNP

19.11.2015.

Przedstawienie wyników i wniosków

 1.  

Irena Szewczyk

st. asystent

16.12.2015r.

Kontrola sanitarna

 1.  

Anna                          Wojciechowska -Gnacy

Specjalista ds.BHP

03.03.2016r.

Kontrola stanu BHP

 1.  

Irena Szewczyk

st.asystent

06.04.2016r.

Kontrola sanitarna

 1.  

Kamila Łukasik

Paweł Janusz

Inspektor

inspektor

16.11.2016r.

Wykorzystanie środków KFS

 1.  

Gabriela Kobaka

st.wizytator

13.12.2016r.

Czynności związane                z ocena dyrektora

 1.  

Irena Szewczyk

st.asystent

15.12.2016r.

Kontrola sanitarna

 1.  

Agata Ćwiek

Pracownik socjalny

10.01.2017r.

OPS- zgodność rozliczenia

 1.  

Agata Ćwiek

Pracownik sosjalny

30.05.2017r.

OPS – ewidencja zgodności

 1.  

Anna                          Wojciechowska -Gnacy

Specjalista ds.BHP

31.03.2017r.

Kontrola stanu BHP

 1.  

Joanna Leszczyńska

Agata Korodaj

Naczelnik WESiZ

Inspektor ds. kontroli zarządczej

 

13.12.2017r.

 

Realizacja wydatków

 

 1.  

Lidia Cieplicka

specjalista pracy socjalnej

09.01.2018r.

OPS- kontrola stołówki

 1.  

Agnieszka Laskowska

Irena Szewczyk

Patrycja Kołodziej

 

st.asystent

 

20.03.2018r.

 

Kontrola sanitarna

 1.  

Anna                         Wojciechowska -Gnacy

Specjalista ds.BHP

15.02.2019r.

Kontrola stanu BHP

 1.  

Anita Godek

Pracownik socjalny

20.05.2019r.

Kontrola stołówki

      24. 

Magdalena Hryniewicz

Paweł Janysz

inspektor PUP 30.09.2019r.

sprawdzenie prawidłowości

wykorzystania środków z KFS

25

Irena Szewczyk

Patrycja Penlińska

St.asystent

Mł. asystent 

27.11.2019r. ocena stanu sanitarno-higienicznego

 

Wersja XML