Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty Przedszkola Nr 3 w Namysłowie


Sprawozdanie finansowe za rok 2018

PDFinf dodatkowa.pdf
PDFPrzedszkole nr 3-sig-sig.pdf
PDFrzis.pdf
PDFzzf.pdf
PDFbilans.pdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

PDFBilans jednostki.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFRachunek zysków i strat.pdf
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf
 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

PDFBilans za 2020.pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2020.pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2020.pdf
PDFZał. do informacji za 2020.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu 2020.pdf
 

 

Wersja XML