Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Przedszkola Nr 3 w Namysłowie

l.p.

Imię i nazwisko kontrolującego

Stanowisko służbowe

Data kontroli

Temat kontroli

1

Ewa Szymczak

Starszy wizytator KO w Opolu

10.02.2014r.

Kontrola planowa, dotycząca zajęć dodatkowych w przedszkolu

2

Irena Szewczyk, Danuta Burnecka

PSSE Namysłów

28.02.2014r.

Kontrola stanu sanitarno - higienicznego

3

Ewa Szymczak

Ewa Juszczak

Starszy wizytator KO w Opolu

Od 02.09.

Do 03.10.2014r.

Ewaluacja zewnętrzna

4

Agata Korodaj

Inspektor do spraw kontroli zarządczej

Od 25.06.

Do 29.06.2015r.

Realizacja zaleceń pokontrolnych

5

Irena Szewczyk

Z upoważnienia PPIS

17.09.2015r.

Kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego

6

Ryszard Tomczyk

Kierownik oddziału terenowego

22.09.2015r.

Kontrola stosowania środków roślin

7

Irena Szewczyk,

Agnieszka Laskowska

Z upoważnienia PPIS

23.03.2016r.

Kontrola sanitarna bieżącego stanu higienicznego

8

Irena Szewczyk

Z upoważnienia PPIS

15.12.2016r.

 Kontrola sanitarna bieżącego stanu higienicznego

9

Irena Szewczyk

Z upoważnienia PPIS

29.05.2017r.

 Kontrola sanitarna bieżącego stanu sanitarno -higienicznego

10

Anna Gnacy

Specjalista do spraw BHP

12.07.2017r.

Kontrola stanu BHP

11

Agnieszka Laskowska,

Agnieszka Ślazyk

Z upoważnienia PPIS

12.03.2018r.

Kontrola sanitarna bieżącego stanu sanitarno -higienicznego

12

Dorota Brzeźniak

Inspektor

13.04.2018r.

Kontrola stosowania środków ochrony roślin

13

Irena Szewczyk

Z upoważnienia PPIS

18.04.2018r.

Kontrola bieżącego stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń przedszkolnych

14

Krystyna Dzwoniarek

Pracownik socjalny

14.06.2018r.

Kontrola stołówki

15

Patrycja Kołodziej

Z upoważnienia PPIS

28.11.2018r.

Kontrola sanitarna bieżącego stanu sanitarno - higienicznego

16

Lidia Cieplicka

Pracownik socjalny

30.11.2018r.

Kontrola stołówki

17

Agata Korodaj

Inspektor do spraw kontroli zarządczej

Od 10.12.

Do 21.12.2018r.

Wynagrodzenia pracowników, w tym ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej

18

Irena Szewczyk

Z upoważnienia PPIS

16.05.2019r.

Ocena stanu sanitarno - higienicznego placówki

19

Anita Godek

Pracownik socjalny

22.05.2019r.

Kontrola stołówki

20.   Patrycja Peplińska  z upoważnienia PPIS 17.10.2020r. 

Kontrola bieżąca stanu  sanitarno- higienicznego 

21.   Agata Korodaj  Inspektor ds. kontroli zarządczej  30.03.2020r. do 20.04.2020r. 

Administrowanie środkami ZFŚS oraz ewidencje urlopu wypoczynkowego 

Wersja XML