Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne Przedszkola Nr 4 w Namysłowie

Nazwa: Przedszkole nr 4 w Namysłowie

Adres: 46-100 Namysłów, ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B

Dyrektor: mgr Joanna Figlak

Wicedyrektor: mgr Lidia Kaszyńska

Godziny pracy: 6:30 – 16:30

Oddziały: 9

Liczba miejsc: 188

Zatrudnienie: 21 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli religii, 1 nauczyciel języka angielskiego, 2 logopeda, 17 osób obsługi

Organ prowadzący: Gmina Namysłów

Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Opolu

Forma prawna: przedszkole publiczne

Sposób finansowania: Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Godziny pracy przedszkola: 6.30 – 16.30

Za przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola. Rodzice i zainteresowane osoby mogą uzyskać pomoc lub porozmawiać z:

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail: p4namyslow@wp.pl

Dyrektor przedszkola udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Wersja XML