Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności Przedszkola Nr 4 w Namysłowie

Cele i zadania przedszkola

Cele przedszkola:

Zadania przedszkola:

Dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz harmonijny przebieg wychowania i kształcenia poprzez:

Sposób realizacji zadań:

Wersja XML