Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Przedszkola Nr 4 w Namysłowie

Sprawozdania finansowe 2019:

 

Budynek  parterowy z użytkowym przyziemiem, murowany, stropodach płaski kryty papą, o całkowitej powierzchni użytkowej 1416,77m2, w skład którego wchodzą pomieszczenia Przedszkola nr 4 o powierzchni użytkowej 966,04 m2

Nieruchomość położona przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B w Namysłowie obejmuje:
1) działkę nr 1078/5 , k.m.9, obszar 0,1678 ha, w udziale wynoszącym 66/100 części, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Kw OP1U/00087411/7,
2) działkę nr 1078/8, k.m.9, obszaru 0,1207ha, w udziale wynoszącym 66/100 części, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Kw OP1U/00087411/7,
3) działkę nr 1075/3, k.m.9, obszaru 0,0077ha, w udziale wynoszącym 66/100 części, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Kw OP1U/00068525/0,
4) działkę nr 1076/2, k.m.9, obszaru 0,3228 ha,  w udziale wynoszącym 66/100 części, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Kw OP1U/00068525/0,
5)  działkę nr 1077/1, k.m. 9, obszaru 0,0184 ha, w udziale wynoszącym 66/100 części, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Kw OP1U/00068525/0,

oraz nieruchomość gruntową  położoną w Krasowicach 12, obejmującą działkę nr 90 ( k.m.1),o obszarze całkowitym 0,10 ha, zabudowaną budynkiem wielobryłowym, mieszkalno-użytkowym, murowanym, 2 kondygnacyjnym , kryty w części papą, w części blachodachówką, w skład którego wchodzi lokal przedszkolny , o  powierzchni użytkowej 75,30m2, zwaną nieruchomością, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1U/00064541/0,

Budynek Przedszkola nr 4 w Namysłowie-  wartość początkowa  1707364,78zł.                                                    
Lokal przedszkolny w Krasowicach – wartość początkowa                                                                                    
Ewidencja środków trwałych – 011 - 63478,20zł.                                                                                                    
Ewidencja ilościowo- wartościowa 013 - 114031,39zł.                                                                                
Ewidencja ilościowa (nisko wartościowa) - 97805,66zł.

Wersja XML