Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty Przedszkola Nr 5 w Namysłowie

Przedszkole posiada statut, w którym są określone szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówki.

W przedszkolu obowiązują następujące regulaminy:

 1. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
 2. Regulamin rady pedagogicznej
 3. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela
 4. Regulamin funduszu socjalnego
 5. Regulamin spacerów i wycieczek
 6. Regulamin rady rodziców

 


 

 

 
Wersja XML