Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie

SPRAWOZDANIA:

Sprawozdania na dzień 31-12-2020 r.

Sprawozdania na dzień 31-12-2019 r.

Sprawozdania na dzień 31-12-2018 r.

Wersja XML