Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty Przedszkola w Bukowie Śląskiej

Przedszkole posiada statut, w którym są określone szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówki.

W przedszkolu obowiązują poniższe regulaminy:

  1. Regulamin Rady Pedagogicznej
  2. Regulamin ZFŚS
  3. Regulamin pracy w przedszkolu
Wersja XML