Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Przedszkola w Bukowie Śląskiej

Sprawozdanie za rok 2020:

PDFBilans za 2020.pdf

PDFInformacja dodatkowa za 2020.pdf

PDFRachunek zysków i strat za 2020.pdf

PDFZał. do informacji za 2020.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu 2020.pdf

 

Sprawozdanie za rok 2019:

PDFBilans jednostki.pdf

PDFInformacja dodatkowa.pdf

PDFRachunek zysków i strat.pdf

PDFWyciąg z danych zawartych w Informacja dodatkowa.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf

 

Sprawozdanie za rok 2018:

PDFP. Bukowa-sig-sig.pdf

PDFinf dodatkowa.pdf

PDFrzis.pdf

PDFzzf.pdf

 

Wersja XML