Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Przedszkola w Bukowie Śląskiej

Rok szkolny 2018/2019:

1. Kontrola wynagrodzenia pracowników w tym ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej - 5-16.11.2018

2. Kontrola stołówki - 04.12.2018

3. Kontrola okresowa stanu BHP placówki - 31.01.2019

4. Kontrola bieżącego stanu sanitarno-porządkowego; wizyta z zakresu promocji zdrowia - 27.02.2019

5. Kontrola bieżącego stanu sanitarno-epidemiologicznego zakładu - 23.05.2019

Wersja XML