Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie

 1. 1.Kontrola bieżącego stanu warunków sanitarno-higienicznych w szkole (w związku z wypoczynkiem zimowym) przez PPIS – 29.01.2019r.
 2. Kontrola całokształtu zadań jednostki przeprowadzona przez Urząd Miejski w Namysłowie-18.03.2019r.
 3. Kontrola stołówki szkolnej przeprowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 20.05.2019r.
 4. Kontrola bieżącego stanu warunków sanitarno-higienicznych pomieszczeń szkolnych , w tym otoczenia, sala gimnastyczna, dostosowanie mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów, dożywianie uczniów , stan sanitariatów oraz dostępność uczniów do środków higienicznych , przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, opieka medyczna przez PPIS – 25.05.2019r.
 5. Kontrola zdrowotności w punkcie zbiorowego żywienia przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Oddział w Namysłowie-12.09.2019r.
 6. Kontrola odnośnie stosowania środków ochrony roślin przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Oddział w Namysłowie-12.09.2019r.
Wersja XML