Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie

Aktem założycielskim Szkoły jest Uchwała nr 647/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 roku. Szkoła posiada również Statut, w którym są określone szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, jej organów i uczniów.

 

Wersja XML