Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018

PDFbilans.pdf
PDFinf dodatkowa.pdf
PDFrzis.pdf
PDFSP5-sig-sig.pdf
PDFzzf.pdf

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019

PDFBilans jednostki.pdf

PDFInformacja dodatkowa.pdf

PDFRachunek zysków i strat.pdf

PDFWyciąg z danych zawartych w załaczniku Informacja dodatkowa.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf

PDFSP5 informacja dodatkowa korekta-sig-sig.pdf

PDFSP5 wyciąg z informacji dodatkowej.pdf

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020

PDFBilans za 2020.pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2020.pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2020.pdf
PDFZał. do informacji za 2020.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu 2020.pdf
 

Wersja XML