Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia i przetargi Szkoły Podstawowej w Kamiennej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej,

Kamienna 26,

46 -100 Namysłów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ds. obsługi sekretariatu szkolnego

DOCInformacja o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu szkolnego.doc

PDFInformacja o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu szkolnego.pdf

 

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu szkolnego

w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej

Kamienna 26,  46-100 Namysłów

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu została wybrana Pani Aleksandra Garbowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydatka spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu i uzyskała pozytywne wyniki postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy.

Ocena osobowości kandydatki przez członków Komisji wskazuje, że będzie odpowiednim pracownikiem na zajmowanym stanowisku.

                                                                   

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                              Irena Rzewucka

Wersja XML