Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Szkoły Podstawowej w Kamiennej

Kontrole Szkoły Podstawowej w Kamiennej:

Rok 2019

 1. Okresowa kontrola stanu BHP placówki przeprowadzona przez Urząd Miejski w Namysłowie-9.01.2019
 2. Kontrola zaleceń przeprowadzona przez Opolskiego Kuratora Oświaty-4.03.2019
 3. Kontrola stołówki szkolnej przeprowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie-20.03.2019
 4. Kontrola bieżąca dotycząca stanu warunków sanitarno-higienicznych w szkole - 23.05.2019

Rok 2020

 1. Kontrola stanu BHP placówki przeprowadzona przez Urząd Miejski w Namysłowie-27.01.2020
 2. Kontrola stołówki szkolnej przeprowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie-6.02.2020
 3. Administrowanie środkami ZFŚS oraz ewidencja i wymiar urlopów wypoczynkowych- Burmistrz Namysłowa-17.06.2020
 4. Ocena stanu sanitarnego szkoły przed nowym rokiem szkolnym przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Namysłowie-2.09.2020
 5. Ocena stanu sanitarno-higienicznego szkoły przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Namysłowie-24.09.2020
 6. Państwowa Inspekcja Pracy – Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego, w aspekcie występujących w środowisku pracy zagrożeń biologicznych-1.10.2020
Wersja XML