Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu

 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jastrzębiu

ul. Opolska 68

46- 100 Namysłów

tel./ fax: 077- 419- 34- 50

e-mail: 

www.zspjastrzebie.szkolnastrona.pl

NIP: 7521356312

REGON: 532216366

 

Dyrektor: mgr Włodzimierz Putowski

 

W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu wchodzi:

1) Przedszkole - publiczne,  dwuoddziałowe

2) Szkoła Podstawowa - publiczna, ośmioklasowa

 

Sekretariat  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu

czynny  od poniedziałku do piątku w godzinach : 700 - 1500

Magdalena Bajek - inspektor

Obsługa finansowa: Urząd Miejski w Namysłowie Referat Księgowości Jednostek Oświatowych

Organ prowadzący: Urząd Miejski w Namysłowie - Gmina Namysłów

Organ nadzoru pedagogicznego: Opolski Kurator Oświaty

Forma prawna - Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Namysłów 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: sekretariat czynny od poniedziałku do piątku godz. 700 -1500, sprawy przyjmowane są   w formie  pisemnej przez sekretariat oraz w formie elektronicznej przez pocztę e-mail,

 

Wersja XML