Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Ligocie Książęcej

 


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej
Ligota Książęca 87B
46-100 Namysłów

 

tel. fax (077) 419 24 03
REGON 160203940
NIP 752-14-25-415

e-mail:
www: zspligotaksiazeca.szkolnastrona.pl
adres skrytki ePUAP:  */zspligotaks/SkrytkaESP

dyrektor: mgr Danuta Spadło
z-ca dyrektora: mgr Joanna Bednarczuk

Wersja XML