Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna,
wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.
Szczegółowe cele i zadania zawarte są
w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Ligocie Książęcej

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Wersja XML