Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia i przetargi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  w Ligocie Książęcej,
Ligota Książęca 87B, 46 -100 Namysłów


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ds. obsługi sekretariatu szkolnego

 

DOCInformacja o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu szkolnego.doc
PDFInformacja o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu szkolnego.pdf


Informacja o wyniku naboru
na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu szkolnego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej, 
Ligota Książęca 87B, 46-100 Namysłów

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu szkolnego została wybrana Pani Aleksandra Idzi, zamieszkała w Namysłowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydatka spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu i uzyskała pozytywne wyniki postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy.

Ocena osobowości kandydatki przez członków Komisji wskazuje, że będzie odpowiednim pracownikiem na zajmowanym stanowisku.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Danuta Spadło

Wersja XML