Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej

Sprawozdania finansowe ZSP w Ligocie Książęcej za 2020 rok:

PDFBilans za 2020.pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2020.pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2020.pdf
PDFZał. do informacji za 2020.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu 2020.pdf


Sprawozdania finansowe ZSP w Ligocie Książęcej za 2019 rok:

PDFBilans jednostki.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFRachunek zysków i strat.pdf
PDFWyciąg danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf

Korekta informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2019 rok:

PDFZSP Ligota inform dodatkowa korekta-sig-sig.pdf
PDFZSP Ligota wyciąg z informacji dodatkowej.pdf


Sprawozdania finansowe ZSP w Ligocie Książęcej za 2018 rok:

PDFbilans.pdf
PDFinf dodatkowa.pdf
PDFrzis.pdf
PDFZSP Ligota Ks-sig-sig.pdf
PDFzzf.pdf

Wersja XML