Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie

Wysokość kapitału zakładowego: 9.133.800,00 zł

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy KRS

nr KRS: 0000019114

NIP: 752-13-30-488

rachunek bankowy: 34 8890 0001 0026 8279 2000 0002

Wersja XML