Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie

Przedmiot działalności:

1) produkcja i dostawa energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej dla zaopatrzenia ludności i pozostałych odbiorców;

2) prowadzenie gospodarki konserwacyjno-remontowej źródeł ciepła, sieci przesyłowych oraz maszyn, urządzeń ciepłowniczych i innych;

3) programowanie kierunków rozwoju branży ciepłowniczej;

4) prowadzenie i wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej;

5) działalność usługowa w zakresie ochrony środowiska;

6) eksploatacja urządzeń ciepłowniczych według uzgodnień, to jest stanowiących własność gminy i innych podmiotów;

7) usługi remontowe maszyn, urządzeń ciepłowniczych i innych;

8) doradztwo techniczno - ekonomiczne w zakresie branży komunalnej, a w szczególności w branży ciepłowniczej;

9) działalność wytwórczo - usługowo - produkcyjna w branży komunalnej;

10) usługi transportowo-sprzętowe oraz wynajem pojazdów i sprzętu;

11) handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i zagranicznym.


Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

1) budowy i modernizacji kotłowni miałowych, olejowych i gazowych;

2) budowy i modernizacji węzłów i sieci ciepłowniczych;

3) doboru i instalacji liczników ciepła;

4) wykonawstwa i modernizacji instalacji c.o.;

5) wynajmu sprzętu transportowego.

Wersja XML