Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie

Jedynym udziałowcem - wspólnikiem w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest Gmina Namysłów - 100 % udziałów.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi  5.621.600 zł i dzieli się na 56.216 równych i niepodzielnych udziałów, po 100 zł każdy, a wszystkie udziały wniosła i objęła Gmina Namysłów.

Na dzień 31.12.2018 r. stan aktywów netto Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Namysłowie wyniósł 11.329.602,81 zł.

Stan nieruchomości (wartość) na dzień 31.12.2018 r. będących własnością Zakładu wyniósł 1.118.324,58 zł.

Wersja XML