Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu i do Senatu

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień wyborów wyznaczono na niedzielę 13 października 2019 r.


Informacja dotycząca dyżurów urzędnika wyborczego

Informujemy, iż funkcję urzędnika wyborczego Gminy Namysłów pełni Pani Justyna Urban.
Budynek A, pokój 9a.
Nr telefonu 77 419 03 19, e-mail: urz-160602-1@pkw.gov.pl


Informacja wyborcza dot. siedziby obwodowej komisji wyborczej w Bukowie Śląskiej

W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców dot. siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania Nr 17, obejmującego swoim zasięgiem sołectwa: Baldwinowice z przysiółkiem Marysin, Bukowa Śląska, Igłowice oraz Woskowice Małe, informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2019 roku Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 ma swoją siedzibę, podobnie jak w latach poprzednich, w świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej (Bukowa Śląska 7B, 46-100 Namysłów).

Stosowne obwieszczenie w tej sprawie zostało niezwłocznie po podpisaniu opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, powieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz rozplakatowane w gablotach oraz na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie gminy Namysłów.


Dokumenty do pobrania:

Wersja XML