Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2020 roku

W dniu 15 listopada 2019 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 232/VII/19 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

W dniu 31 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 181/VIII/19 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 182/VIII/19 uchwaliła budżet gminy na 2020 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 127 550 871,66 zł, natomiast wydatki na poziomie 128 885 649,88 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 1 334 778,22 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML