Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyznawanie nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

Budynek b, parter, pok. 1b, tel. 774190390

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie pisma o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin składania wniosków:

Wnioski składa się do 31 grudnia każdego roku.

Czas załatwienia sprawy:

Wnioski o przyznanie nagród rozpatruje się w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Podstawa prawna:

Tryb odwoławczy:

Brak.

Kategoria archiwalna:

BE 10

Wersja XML