Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uznanie ojcostwa dziecka

Miejsce załatwienia sprawy:

Dziecko można uznać w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski.

W Namysłowie jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek - Ratusz
I piętro, pok. 5
tel. +48 77 4 107 125
faks +48 77 410 03 34
e mail:

Sposób załatwienia sprawy:

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka składają rodzice osobiście do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

W przypadku przyjęcia oświadczenia przed sporządzeniem i po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka wymagane są dowody osobiste rodziców.

Opłata:

Czas załatwienia:

W dniu stawienia się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dodatkowe informacje:

Można uznać ojcostwo dziecka, jeśli nie pochodzi ono z małżeństwa lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo.

Do skuteczności uznania konieczne jest, aby matka dziecka potwierdziła, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
Do uznania dziecka poczętego matka dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o ciąży.

Osoba, która ukończyła lat 16 a nie ukończyła lat 18 oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Jeżeli w chwili uznania ojcostwa dziecko ukończyło już trzynasty rok życia, potrzebne jest  także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście na zmianę nazwiska wynikającą z uznania ojcostwa

Zgodnie z art.62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z 25.02.1964 r, Dz.U.Nr 9, poz.59 z późn. zm):

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa. Domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenia ojcostwa

Kategoria archiwalna: A

Wersja XML