Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu

Miejsce załatwienia sprawy:

Rejestracja zgonu osoby następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt zgonu.   

W Namysłowie jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek - Ratusz
I piętro, pok. 5
tel. +48 77 4 107 125
faks +48 77 410 03 34
e mail:

Sposób załatwienia sprawy:

Rejestracja aktu zgonu w Bazie Usług Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

Opłata:

Sporządzenie aktu zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu  wydawane po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Płatności można dokonać :

Czas załatwienia sprawy:

Rejestracja zgonu nie wymagająca postępowania wyjaśniającego następuje od razu. Czynności rejestracji trwają ok. 30 minut.
Na potwierdzenie dokonania rejestracji wnioskodawca otrzymuje odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna:

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Dodatkowe informacje:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

Zgłoszenia zgonu można dokonać działając przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie we właściwym usc karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Kategoria archiwalna: A

Wersja XML