Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, udostępniam informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

L.p. Nazwa podmiotu Adres Rodzaj przyjmowanych odpadów Numer  kontaktowy
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta ul. Sienkiewicza 27
56-120 Brzeg
zużyte opony, folia odpadowa, sznurek 71 352 89 70
2. INTEREKO Sp. z o.o. ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
45-828 Opole
zużyte opony folia odpadowa 77 402 49 61
3. Remondis Opole Zakład Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Al. Przyjaźni 9,
45-573 Opole
folia odpadowa sznurek 77 453 62 62
Wersja XML