Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2021 roku

W dniu 12 listopada 2020 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 509/VII|/20 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

W dniu 28 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 337/VIII/20 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 338/VIII/20 uchwaliła budżet gminy na 2021 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 130 411 157,04 zł, natomiast wydatki na poziomie 140 613 569,65 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 10 202 412,61 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML