Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku

L.p. Data ogłoszenia Tytuł
1. 25-01-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 1
2. 10-02-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 2
3. 15-02-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 3
4. 15-02-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 4
5. 24-02-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień - wersja nr 5
Wersja XML