Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku

Plan postepowań o udzielenie zamówień - Gmina Namysłów

L.p. Data ogłoszenia Tytuł
1. 25-01-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 1
2. 10-02-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 2
3. 15-02-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 3
4. 15-02-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 4
5. 24-02-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień - wersja nr 5
6.  19-05-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień - wersja nr 6
7.  20-05-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 7
8. 07-06-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień - wersja nr 8
9. 24-06-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień - wersja nr 9
10. 01-07-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień - wersja nr 10
11. 13-07-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 11
12. 28-07-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 12
13. 04-08-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 13
14. 14-09-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 14
15. 01-10-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień - wersja nr 15

 

Plan postepowań o udzielenie zamówień - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie

L.p. Data ogłoszenia Tytuł
1. 28-07-2021 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 1
Wersja XML