Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia Publiczne w 2021 roku

Platforma eZamawiający będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp.

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
14-05-2021 31-05-2021
godz. 09:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe
13-05-2021 31-05-2021
godz. 09:00
Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
06-05-2021 17-05-2021
godz. 09:00
Przewóz dzieci i młodzieży na kolonie letnie oraz zawody i imprezy sportowe organizowane na terenie kraju w 2021 r
29-04-2021 17-05-2021
godz. 09:00
Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie
19-03-2021 08-04-2021
godz. 09:00

Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie

18-03-2021 07-04-2021
godz. 09:00

Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

18-03-2021 07-04-2021
godz. 09:00

Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu

09-03-2021 25-03-2021
godz. 09:00

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów w roku 2021

08-03-2021 17-03-2021
godz. 09:00
Przewóz dzieci i młodzieży na kolonie letnie oraz zawody i imprezy sportowe organizowane na terenie kraju w 2021 roku
Wersja XML