Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Namysłów w 2022 roku

W dniu 15 listopada 2021 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 755/VII|/21 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

W dniu 22 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 475/VIII/21 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 476/VIII/21 uchwaliła budżet gminy na 2022 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 133 081 303,99 zł, natomiast wydatki na poziomie 148 825 096,81 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 15 743 792,82 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML