Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Namysłowa o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowalowicach (dz. nr 641)

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 21.10.2014 r., poz. 1490, z późn. zm.)

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
informuje

że w dniu  września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbył się II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowalowicach, obejmującej działkę nr 641 k. m . 2, o powierzchni 0,0890 ha, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00081715/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 27.500,00 zł.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że wadium wpłaciły:

Liczba osób: 4

Po przeanalizowaniu wpłat z przetargu stwierdza się, że wpłata została dokonana w terminie, w związku z czym do przetargu dopuszczono:

Liczba osób: 4

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości został Pani Paulina Kochańska, która zaproponowała najwyższą cenę wynoszącą 36.180,00 zł.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Namysłów, dnia 6 listopada 2021 r.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski