Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Namysłów, dnia 20.12.2021 r.

Or.0033.88.2021.EM

Zawiadomienie
o zwołaniu X sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

                           

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4 Statutu Namysłowskiej Rady Seniorów, będącego załącznikiem do Uchwały Nr 378/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia załącznika do Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów i przyjęcia załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów, zwołuję X sesję Namysłowskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 28 grudnia 2021 r. o godz. 1100 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  3. Złożenie ślubowania przez Jadwigę Kawecką.
  4. Informacja o konieczności zmian w Statucie Namysłowskiej Rady Seniorów w związku ze zmianami przepisów w działaniu samorządów.
  5. Wstępne propozycje działań na 2022 r.
  6. Obchody Dnia Babci i Dziadka – propozycje.
  7. Przyjęcie protokołu z IX sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie X sesji Namysłowskiej Rad y Seniorów.

Przewodnicząca
Namysłowskiej Rady Seniorów
/-/ Elżbieta Rzewuska