Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień - Gmina Namysłów

L.p. Data ogłoszenia Tytuł
1. 11-01-2022 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 1
2.  12-01-2022 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 2
3. 26-01-2022 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 3
4. 07-03-2022 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 4
5.  06-04-2022 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 5
6. 14-04-2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień - wersja nr 6
7. 15-04-2022 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 7
8. 28-04-2022 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 8

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

L.p. Data ogłoszenia Tytuł
1. 10-02-2022 Plan postepowań o udzielenie zamówień - wersja nr 1
Wersja XML