Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje w 2022 roku

Tytuł Dokumenty do pobrania
Petycja w sprawie dotyczącej inwestycji drogowej - rozbudowy drogi na osiedlu przy ul. 1 Maja, Łąkowej w Namysłowie Petycja z dn. 06-05-2022 r.
Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza Petycja z dn. 04-03-2022 r.
Odpowiedź z dn. 17-05-2022 r.
Petycja w sprawie zagospodarowania terenu miejskiego położonego na działkach przy ul. Reymonta, Słonecznej i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie Petycja z dn. 03-03-2022 r.
Przekazanie z dnia 19-04-2022 r.
Odpowiedź z dn. 06-06-2022 r.
Petycja w sprawie naprawy drogi na ul. Wesołej w Namysłowie Petycja z dn. 21-02-2022
Odpowiedź z dn. 24-03-2022 r.
Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza Petycja z dn. 15-02-2022 r.
Odpowiedź z dn. 10-03-2022 r.
Petycja w sprawie podjęcia stanowczych działań w kwestii poprawy jakości bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Pawłowice Namysłowskie Petycja z dn. 24-01-2022 r.
Odpowiedź z dn. 04-02-2022 r.
Wersja XML